logo
In de afgelopen 15 jaar Strings & Things is uitgegroeid tot een bekend merk op de Belgische markt voor hair extensions. Wij leveren uitzonderlijke producten, 100% human hair van REMY kwaliteit en zijn de enige importeur en distributeur van het Euro So.Cap. merk in België.
Faq       Contact     Webshop
Grote Steenweg 467, Berchem, België +32 (0) 3 366 34 10

Garantie en ruilen

Strings & Things  Garantie en ruilen

1 Goederen kunnen binnen acht (8) dagen na factuurdatum worden geruild, mits de verzegeling van de verpakking niet is verbroken, beschadigd, en/of opnieuw dichtgeplakt. De koper is ervan op de hoogte dat hair extensions vallen onder de groep cosmetica en in dat kader om redenen van hygiëne niet worden geaccepteerd om te worden geruild door Euro So.Cap. als de verpakking verbroken, beschadigd en/of opnieuw dichtgeplakt is.

 

2 Euro So.Cap. geeft in geen enkel geval geld terug, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

3 (Verzend)kosten die gemaakt worden om goederen te ruilen, zijn voor rekening van de koper.

 

4 De koper is verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Eventuele afwijking in kleur en/of textuur van de producten, voor zover acceptabel, is geen gegronde reden voor retourneren. Indien dit niet het geval is, dient de koper dit binnen acht (8) dagen na aflevering te melden per e-mail aan Euro So.Cap. onder vermelding van de naam van de koper, het bestelnummer en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Euro So.Cap. zal het artikel vervangen of de betaling ongedaan maken, indien is aangetoond dat het artikel niet wordt geaccepteerd op gegronde redenen. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Euro So.Cap. terzake van enig gebrek.

 

5 Euro So.Cap. kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor schade die geleden wordt door onjuiste verzendingen met onjuiste artikelen.

 

6 Euro So.Cap. behoudt zich ten alle tijden het recht om prijzen, verpakkingen, inhoud van verpakkingen, modellen en kleuren te wijzigen.

 

7 Euro So.Cap. ruilt geen producten en/of geeft geen geld retour op gebruikte goederen.

 

8 Een retour zending wordt pas omgeruild, wanneer deze door Euro So.Cap. ontvangen en goedgekeurd is.

 

9 Klachten over kwaliteit dienen binnen dertig (14) dagen na aankoop schriftelijk te worden vermeld met daarbij een duidelijke uiteenzetting van de klacht. Wordt binnen deze termijn geen gebrek gemeld, dan vervalt elke aanspraak jegens Euro So.Cap. terzake van enig gebrek.

 

10 Euro So.Cap. neemt uitsluitend de klacht van de officiële koper, zoals in het klantenbestand bekend, in behandeling.

 

11 De koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan Euro So.Cap. welke nodig is om de klacht in alle redelijkheid op te lossen.

 

12 Om de klacht te behandelen dienen alle producten/hair extensions binnen dertig dagen (14) na aankoopdatum retour te worden gestuurd. Producten die niet binnen deze termijn retour gestuurd worden zullen niet in aanmerking komen voor de klachtbehandeling. Losse extensions of halve leveringen worden niet aangenomen als volledige klacht.

 

13 Indien er tijdens de behandeling twijfel ontstaat over het product dient de behandeling direct te worden gestaakt en dient er onmiddellijk contact met Euro So.Cap. te worden opgenomen.

 

14 Het chemisch behandelen (onder andere permanenten en kleuren) van het haar is voor het eigen risico van de koper. Producten die chemisch behandeld zijn, komen niet in aanmerking voor klachtbehandeling.

 

15 Producten die niet conform de regels van gebruik en onderhoud zijn gebruikt, komen niet in aanmerking voor klachtbehandeling.

 

16 Euro So.Cap. geeft geen garantie op verkeerde kleur of textuur keuze van de klant.

 

17 Euro So.Cap. geeft geen garantie op een bevestigingssysteem dat niet als prettig wordt ervaren door de klant.

 

18 Euro So.Cap. geeft geen garantie op verkeerd gebruik/verzorging van producten.

Alle producten/hair extensions dienen verzorgd te worden met de producten van Silk- System Professional om in aanmerking te komen voor garantie.

 

19 Stress, medicijngebruik en zwangerschap kunnen het uitvallen van hair extensions tot gevolg hebben. Wij raden het gebruik van hair extensions af, indien één dezer zaken voor u van toepassing is. Het dragen van hair extensions is dan op risico van de klant.

 

20 Euro So.Cap. is niet aansprakelijk voor de arbeid van derden.

 

21 Retour zending geeft geen garantie op vergoeding.

 

22 Een vergoeding bestaat uitsluitend uit eenzelfde product als het aangekochte product en niet in een vergoeding van geld of gemaakte kosten aan derden.

 

23 Over verworpen klachten kan niet worden gecorrespondeerd.

 

24 Voor alle retourzendingen gelden de volgende regels: Verstuur een e-mail naar info@eurosocap.be onder vermelding van uw naam, factuurnummer en de reden van retourzending.

 

25 Kosten voor retourzendingen zijn voor de koper, tenzij er door Euro So.Cap. een onjuiste levering is gedaan.

 

26 Niet aangetekend retour zenden is voor risico van de koper.

 

27 Euro So.Cap. is niet verantwoordelijk voor het zoek raken of vertraging van een retourzending.

 

28 Onvoldoende gefrankeerde of ongefrankeerde retourzendingen worden niet door Euro So.Cap. geaccepteerd.

 

29 De koper dient de artikelen dusdanig te verpakken dat beschadiging wordt vermeden.

 

30 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, wanneer alle betalingen door de koper aan Euro So.Cap. zijn voldaan.

 

31 De koper dient Euro So.Cap. te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die op Euro So.Cap. jegens derden zou kunnen rusten met betrekking tot de door Euro So.Cap. geleverde zaken.